فروشگاه تحقیق و مقاله دنیز

فروشگاه تحقیق و مقاله دنیز

"فروشگاه دفتر خدمات کامپیوتری و اینترنتی دنیز" ... دانلود تحقیق، مقاله، پایان نامه، کارآموزی، کارورزی، تحقیقات ارتقای شغلی، نمونه سوال و ...

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 158
  • بازدید دیروز : 275
  • بازدید کل : 477219

بررسي شاخص‌هاي بهره‌وري و اندازه‌گيري آن درشركت توزيع برق استان خراسان رضوي


چكيده

اين تحقيق به دنبال ترسيم تصويري از عملكرد شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي در زمينه‌ي بررسي شاخص‌هاي بهره‌وري اندازه‌گيري آن مي‌باشد.

بدين منظور محقق با استناد به ادبيات موضوع و فرضيه تحقيق به طرح چهار سؤال پيرامون اهداف عامل و سه سؤال در رابطه با اهداف خاص پرداخته است.

روش تحقيق تركيبي از روش تحقيق اسنادي مبتني بر آمار و ارقام يا اصطلاحاً مبتني بر داده‌هاي ثانويه و پيمايشي است و جهت جمع‌آوري اطلاعات از پرسشنامه‌اي كه محقق ساخته است استفاده شده كه رواي آن به طريق محتوايي حاصل شده است.

از آن جايي كه محقق طي جلسات حضوري و يا تلفني توضيحات لازم را به پاسخگويان رسانده به طوري كه پاسخ سؤالات براي آن‌ها واضح و دور از تصورات ذهني آن‌ها بوده است لذا روايي پرسشنامه، پايايي آن را تضمين مي‌كند. در اين تحقيق از روش‌هاي آمار توصيفي در تنظيم داده‌ها درجه اول توزيع فراواني و محاسبه شاخص‌هاي تمركز و پراكندگي استفاده شده است. از آزمون مقايسه ميانگين با يك مقدار ثابت، به منظور آزمون معني‌دار بودن اثر شاخص‌ها بر اندازه‌گيري بهره‌وري هم چنين از آزمون فريدمن در مقايسه ميانگين رتبه متغيرهاي ترتيبي، به منظور مقايسه شاخص‌ها از نظر ميزان تأثيرشان استفاده شده است. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم‌افزار pss استفاده شده و جدول توزيع فراواني پاسخ‌ها از نرم افزار گرفته شد، بعد از آن اقدام به بررسي و آزمون فرض مؤثر بودن شاخص‌ها كرده است در نهايت 7 شاخص رد شد و 32 شاخص تأثير زيادي در اندازه‌گيري ميزان بهره‌وري داشتند. كه با توجه به حجم زياد شاخص‌ها نسبت به اندازه‌گيري ميزان بهره‌وري داشتند كه با توجه به حجم زياد شاخص‌ها نسبت به اندازه‌گيري شاخص‌هاي رتبه‌ي اول اقدام و به تجزيه و تحليل آن‌ها پرداخته است. نتايج عمده‌ي اين تحقيق ايجاد فرهنگ بهره‌وري، لزوم استقرار نظام اندازه‌گيري بهره‌وري، پياده‌سازي برنامه‌هاي زمان‌بندي سرويس و نگه‌داري شبكه و تأسيسات و ... مي‌باشد.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه............................................................................................................................

چكيده............................................................................................................................

فصل اول: طرح تحقيق

مقدمه............................................................................................................................

تعريف موضوع تحقيق..................................................................................................

اهميت موضوع تحقيق و علت انتخاب آن......................................................................

ضرورت تدوين شاخص‌هاي بهره‌ور...........................................................................

تعريف شاخص بهره‌وري.............................................................................................

سؤالات و اهداف تحقيق................................................................................................

روش تحقيق..................................................................................................................

وضعيت كلي محدوده‌ي مورد مطالعه...........................................................................

تعريف واژه‌ها و اصطلاحات تحقيق..............................................................................

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق

مباني نظري و زمينه‌ي تحقيق.......................................................................................

معناي لغوي بهره‌وري..................................................................................................

سير تحول مفهوم بهره‌وري.........................................................................................

سازمان‌ها و مراجع بهره‌وري......................................................................................

اهميت بهره‌وري و ارتقاء آن........................................................................................

بهره‌وري از ديدگاه فردي............................................................................................

بهره‌وري از ديدگاه سازماني.......................................................................................

بهره‌وري از ديدگاه صنعت...........................................................................................

تأثيرات بهره‌وري در سازمان......................................................................................

جلوه‌هاي بهره‌وري.......................................................................................................

بهره‌وري در صنعت برق ايران....................................................................................

تحقيقات سازمان ملي بهره‌وري ايران..........................................................................

عوامل مؤثر بر بهره‌وري..............................................................................................

فصل سوم: روش تحقيق

روش و نوع تحقيق........................................................................................................

چهارچوب مكاني...........................................................................................................

جامعه آماري................................................................................................................

نمونه آماري.................................................................................................................

ابزار اندازه‌گيري...........................................................................................................

روايي و پايايي در اندازه‌گيري......................................................................................

روش‌هاي آماري استفاده شده.....................................................................................

ميانگين و انحراف معيار ويژگي‌هاي فردي پاسخگويان...............................................

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

مقدمه............................................................................................................................

توزيع فراواني پاسخ‌هاي داده شده...............................................................................

تعيين شاخص‌هاي مؤثر در اندازه‌گيري بهره‌وري.......................................................

توزيع فراواني پاسخ‌ها بر حسب ميزان تأثيرشان........................................................

آزمون‌هاي فرض مؤثر بودن شاخص‌ها......................................................................

رتبه‌بندي شاخص‌ها بر حسب ميزان تأثيرشان در اندازه‌گيري بهره‌وري...................

نتيجه رتبه‌بندي.............................................................................................................

اندازه‌گيري شاخص‌ها..................................................................................................

اندازه‌گيري شاخص 15................................................................................................

اندازه‌گيري شاخص 16................................................................................................

اندازه‌گيري شاخص 17................................................................................................

اندازه‌گيري شاخص 31................................................................................................

اندازه‌گيري شاخص 33................................................................................................

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

ايجاد نظام اندازه‌گيري بهره‌وري.................................................................................

شاخص‌هاي پذيرفته شده در اولويت اول.....................................................................

بررسي و تحليل نمودار شاخص‌هاي اولويت اول و ارائه پيشنهادات خاص................

بررسي و تحليل نمودارهاي شاخص 15......................................................................

بررسي و تحليل نمودارهاي شاخص 16......................................................................

بررسي و تحليل نمودارهاي شاخص 17......................................................................

بررسي و تحليل نمودارهاي شاخص 33......................................................................

بررسي و تحليل نمودارهاي شاخص 33......................................................................

شاخص‌هاي پذيرفته شده در اولويت دوم و سوم.......................................................

شاخص‌هاي پذيرفته شده در اولويت چهارم و پنجم....................................................

نتيجه‌گيري و پيشنهادات كلي........................................................................................

فهرست منابع................................................................................................................

فصل ششم: پيوست‌ها

نمونه‌ي پرسشنامه........................................................................................................

مجموعه‌ي شاخص‌ها....................................................................................................

مجموعه جداول داده‌هاي محاسباتي.............................................................................

مجموعه و يا ماتريس داده‌هاي حاصل از پرسشنامه.................................................


مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ تیر ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 578

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

"هدف ما ارتقاء کیفیت و جلب رضایت شماست"

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما